VIJESTI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

Indeks članka

OKVIRNE SMJERNICE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ( 2021-2025 ) GODINU ZA IMPLEMENTACIJU VODEĆIH NAČELA O POSLOVANJU I LJUDSKIM PRAVIMA
Brčko, 26.01.2023. godine

Bosni i Hercegovini u maju 2020. godine je data preporuka od Ureda visokog predstavnika za ljudska prava UN-a da se kreiraju smjernice za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda koje su set smjernica za države, privredni sektor, i one kojima su narušena ljudska prava u poslovanju, s ciljem sprječavanja, adresiranja i dostupnosti pravnog lijeka za oštećene u toku poslovnih operacija.

S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT uradilo je radnu verziju dokumenta Okvirne smjernice BiH za 2021.-2025. godinu za implementaciju načela o poslovanju u ljudskim pravima koje imaju za cilj inicijativu koja se bazira na vodećim principalima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, sa zadatkom da osigura veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima poslovanja bh. privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 09.11.2022. godine razmotrilo i usvojilo Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021.-2025. godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima.

Okvirne smjernice BiH za implementaciju - final.docx


POZIV PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU " ERASMUS ZA MLADE PREDUZETNIKE "- KROZ MEĐUNARODNU SARADNJU LAKŠE DO NOVIH KONTAKATA I TRŽIŠTA EU
Brčko, 11.01.2023. godine

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Europske unije "Erasmus za mlade preduzetnike". Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju s ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio europske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u europsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa "Erasmus za mlade preduzetnike" je registrovano više od 12.000 preduzetnika domaćina i više od 20.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano više od 10.000 posjeta.

Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BIH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do utorka, 31.1.2023. popune online obrazac: https://bit.ly/EYE-januar2023

Za više informacija o programu i načinu prijave molimo kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., telefon 051/300-241).

 


POZIV ZA PROJEKTE CHALLENGE FONDA
Brčko, 19.10.2022. godine

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru prvog poziva za prijavu aplikacija koji je otvoren od 12.10.2022. godine.
Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480 000,00 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je srijeda 23. novembar 2022. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta je 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava je 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja. U cilju detaljnijeg informisanja potencijalnih aplikanata, planirana je organizacija info sesija, čiji termini će biti objavljeni na projektnoj web stranici.


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA SA EVIDENCIJE LICA KOJA AKTIVNO TRAŽE ZAPOSLENJE ZZZ BRČKO DISTRIKTA BIH

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH je objavio Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje Roma sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje ZZZ Brčko distrikta BIH.
Javni poziv će biti otvoren od 06.09.2022.do 30.09.2022. godine.

Javni poziv i prijavu zainteresovani poslodavci mogu preuzeti na stranici Zavoda na linku: https://www.zzzbrcko.org/vijesti/jp-poslodavcima-za-zaposljavanje-roma-2


OBJAVLJEN JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA AKTIVNE EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH za 2022. godinu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH objavio je Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje ZZZ Brčko distrikta BIH za 2022. godinu.

Poziv je otvoren od 23.09.2022.- 07.10.2022. godine do 15:00 sati.

Javni poziv, prijavu i zahtjev možete preuzeti na linku ZZZ Brčko distrikta BIH: https://www.zzzbrcko.org/o-nama/javni-pozivi.


U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA "ZAPOŠLJAVANJE STRANACA- PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI"

U Sarajevu je 23.09.2022. godine održana konferencija na temu: " Zapošljavanje stranaca- perspektive i mogućnosti " koju je organizovala Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uz finansijsku i tehničku podršku projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja na zapadnom Balkanu ( ESAP-2 ) koji se provodi u okviru Regionalnog vijeća za saradnju ( RCC ), a finansira iz sredstava EU. Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.
Cilj konferencije je bio razmijeniti iskustva o problematici zapošljavanja stranaca u BiH u smislu postojećeg zakonskog okvira, potreba poslodavaca, ponude na tržištu rada, te uloge zavoda i službi zapošljavanja.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mr. Muamer Bandić, naveo je osnovne izazove sa kojima se tržište rada u BiH susreće, a kada je u pitanju zapošljavanje stranaca. Takođe je naglasio da imamo s jedne strane potrebu poslodavaca za zapošljavanjem stručne radne snage, dok s druge strane još uvijek imamo oko 360.000 nezaposlenih osoba. Nadalje, imamo trend odlaska radne snage iz BiH u potrazi za boljim uslovima rada, te negativni demografski trend. Obrazovni sektor još uvijek ne prati potrebe tržišta rada na zadovoljavajućem nivou i taj će problem biti još izraženiji u budućnosti, naglasio je Bandić.

U uvodnom obraćanju u ime projekta RCC-a ESAP2 prisutnima se obratila Amira Ramhorst, vođa projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP2).

Učesnici konferencije ispred zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi zapošljavanja, u svojim izlaganjima, uglavnom su se dotakli procedure i zakonskog okvira za zapošljavanje stranaca. Osnovna smetnja učinkovitijem provođenju sadašnjih propisa jeste neusklađenost zakonskog okvira između državnog i entitetskog nivoa, neusklađeni zakonski rokovi za pojedine radnje, te postojanje velikog broja osoba na evidencijama koji nisu aktivni tražioci posla već su tu samo zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Predstavnici poslodavaca u svojim izlaganjima su iznijeli problem da se susreću sa deficitom u zapošljavaju određenog profila radne snage, prije svega u građevinskom sektoru, prerađivačkoj industriji i ugostiteljstvu. Također, poslodavci navode problem nepouzdanih evidencija nezaposlenih osoba jer se na njima nalazi jako veliki broj osoba koje aktivno ne traže posao, ne žele da rade ili rade na crno i nisu dostupni za novo zapošljavanje. Jedan od problema je i što obrazovni sektor ne prati potrebe tržišta rada. Zbog toga poslodavci traže ukidanje kvota za zapošljavanje stranaca, a uvođenje instrumenta ispitivanja tržišta s ciljem određivanja deficitarnih zanimanja, a sve po ugledu na članice EU iz našeg okruženja, te traže liberalizaciju zakonskih rješenja za zapošljavanje stranaca čime bi se smanjili rokovi i potrebni dokumenti za izdavanje radnih dozvola. Stav poslodavac je da se pažnja treba posvetiti stvarno nezaposlenim osobama u BiH koje hoće da rade, ali dok se to ne desi, jer to podrazumijeva značajniju izmjenu zakonskih rješenja, potrebno je omogućiti poslodavcima da zaposle radnike iz inostranstva u onim oblastima u kojima postoji deficit stručne radne snage.

Kao moguće rizike uslijed manjka radne snage, učesnici konferencije su naveli pad ekonomske aktivnosti i ekonomsku stagnaciju, te daljni pad mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta za domaću radnu snagu. S druge strane, kao rizici od povećanog priljeva strane radne snage navedeno je obaranje cijene rada, povećanje broja nezaposlenih građana BiH, te kulturološke razlike inkluzije stranaca u naše društvo.

Potrebno je organizovati više ovakvih stručnih skupova, sa proširenim krugom učesnika, kako bi se problemi koji su otvoreni na konferenciji dodatno aktuelizirali i riješili, mišljenja su učesnika održane konferencije.


ODRŽAN 49.MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE “ DANI ŠLJIVE “ U GRADAČCU

Četrdeset deveti međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “ Dani šljive “ u Gradačcu održan je u periodu od 24.08. -27.08.2022. godine na kojem su se predstavili izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Turske. Prema zvaničnim saopštenjima organizatora svoje proizvode i usluge prezentovalo je oko 300 izlagača na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora.

Kompanije iz Brčko distrikta BIH su imale priliku predstaviti svoje proizvode na 49. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

Na površini od 58 m2 predstavila su se preduzeća iz prehrambenog sektora i to: DD “ BIMAL “ ,

DOO “ BRIŽ “, DOO “ BOSNAPLOD “, DOO “ MAOČANKA-COMMERCE “ , DOO “ MINGOS-COFFEE “ , DOO “ STUDEN-AGRANA “ Rafinerija šećera te kompanija DOO “ RATTAN SEDIA “ sa svojim najmještajem.

Osim prezentacije proizvoda i poslovnih susreta, sajamske dane su obilježila naučno-stručna predavanja, te se na tradicionalnom stručnom savjetovanju u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva govorilo o regenerativnoj poljoprivredi i Zelenoj agendi za zapadni Balkan. Profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli održali su radionicu na kojoj se govorilo o savremenim trendovima u ruralnom turizmu.

U sajmištu je održan niz okruglih stolova, kolektivnih izložbi i prezentacija programa iz području poljoprivrede i biznisa. Obrtnička komora TK je organizovala okrugli sto na kojem je istaknut nedostatak radne snage.

I ove godine dodjeljene su medalje Sajma šljive za kvalitet izloženih proizvoda.

1 1 1 1 1 1


JAVNI POZIV INVESTICIJAMA U SVRHU UNAPREĐENJA POSLOVANJA PUTEM DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA U SEKTORU POLJOPRIVREDE
Brčko, 19.08.2022. godine

Projekt EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3.1 milion KM, Evropska unija podržat će ulaganja u digitalizovane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta preduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti preduzeća.

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvo i masline, te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i/ili meda.

Koncepte projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba do 29.08.2022. godine.


NJEMAČKI INVESTITOR TRAŽI POSLOVNU LOKACIJU U BIH
Brčko, 28.07.2022. godine

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini obavještava da njemačka kompanija traži pogodnu lokaciju za investiranje i najam ili kupovinu poslovnog zemljišta (sa poslovnim prostorom) u BiH.

Osnovni kriteriji su raspoloživost površine od 20.000 m², kao I potencijal radne snage. Planirano je zapošljavanje cca 2.500 radnika.

Iz Predstavništva njemačke privrede u BIH mole sve zainteresirane ponuđače da ispune priloženu excel-tabelu na engleskom jeziku (opcionalno lokalnom jeziku) i pošalju najkasnije do srijede 10. Augusta 2022 na e mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Profil lokacije.pdf

Upitnik - Poslovna lokacija.xlsx


JAVNI POZIV RAZVOJNO GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH

Razvojno garantni fond Brčko distrikta BIH raspisao je Javni poziv za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BIH za 2021. godinu.

Javni poziv biće otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 13.07.2022. do11.08.2022. godine.

Tekst Javnog poziva, Zahtjevi te ostala potrebna dokumentacija se nalaze na linku na stranici Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta BIH: https://rgfbd.com/subvencije/


ODRŽAN ČETVRTI SAJAM OBRAZOVANJA I

U petak, 27.05.2022. godine održan je četvrti Sajam obrazovanja i zapošljavanja u sklopu projekta " Karijerno usmjeravanje i savjetovanje " u organizaciji Omladinskog centra " Vermont " i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BIH.Sajam je na jednom mjestu pružio priliku poslodavcima da pronađu kvalifikovane radnike, nezaposlenim priliku da pronađu posao, a osnovcima i srednjoškolcima pomoć pri odabiru budućeg zanimanja.

Otvaranje sajma je upriličio predsjednik Skupštine Brčko distrikta BIH gospodin Siniša Milić, te je nakon toga predstavnica OHR-a pročitala pismo podrške supervizora za Brčko distrikt BIH Christian-a Schmidt-a.
Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH je uzelo učešće na sajmu, a u sklopu sajma je održana i panel diskusija na temu " Odlazak mladih iz BIH " na kojoj su učestvovali predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH g-din Ševal Suljkanović, g-đa. Amra Abadžić ispred Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, g-din Zoran Bulatović šef Odjeljenja za obrazovanje, g-din Branislav Brkić ispred Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i g-đa Tamara Duvnjak Mitrović ispred Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH.
Zaključak panel diskusije je da je potrebna veća organizacija i uvezanost institucija, te osluškivanje zahtjeva i potreba mladih ljudi.

1 1


ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA BIH

Danas, 24.05.2022.godine u Hotelu Jelena u Brčkom održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH. Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2021. godinu, završni račun i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2021. godinu, te Program rada i Finansijski plan Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2022. godinu.

Skupština je takođe usvojila i Etički kodeks poslodavaca Brčko distrikta BIH čijim je usvajanjem stvorena prednost za ostvarenje poslovne saradnje sa ino partnerima kojima je važno da njihovi poslovni partneri posluju u skladu sa zakonskim normama i da se pridržavaju etičnosti u svom poslovanju.Nakon usvajanja Kodeksa slijede naredne aktivnosti u implementaciji kao što su kreiranje loga i dr.

Skupština je usvojila i nekoliko internih Odluka.

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH će u narednom periodu kroz brojne aktivnosti raditi na unapređivanju poslovnog okruženja, prvenstveno kroz rad u Ekonomsko socijalnom vijeću Brčko distrikta BIH, kao i svim drugim tijelima gdje smo zastupljeni i možemo djelovati kroz rad u istim.

1


ODRŽAN 23. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA- MOSTAR 2022.

Nakon dvije godine pauze zbog širenja pandemije koronavirusa, svoja vrata ponovo je otvorio Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru. Njegovo 23. izdanje je trajalo u periodu od 05.-09.04.2022. godine, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Mađarska.
Na ceremoniji otvorenja Mostarskog sajma učestvovali su visoki izaslanici iz brojnih zemalja svijeta, čelnici zemalja iz okruženja kao i visoki predstavnici zemlje partnera, predvođeni ministrom vanjskih poslova i trgovine Péterom Szijjártóm. Učešće na ovogodišnjem sajmu je uzelo oko 750 izlagača iz 20 zemalja.

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH su imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2022. pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH,Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

Na površini od 114 m2 u Hali 2 sajma predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: DOO " Misija ", s.p. “ GO-DA “ s.p. “ Slatka tajna “ i na zajedničkom izložbenom prostoru su predstavljeni ; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH, Privredna komora Brčko distrikta BIH, DD “ Bimal “, JP “ Luka Brčko “ DOO, DOO " Santovac " i Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BIH.

Privredni subjekti koji su izlagali na ovogodišnjem sajmu su prezadovoljni ostvarenim poslovnim kontaktima i dogovorima sa poslovnim partnerima kao i kupcima posjetiocima sajma.

Tokom sajma, održano je nekoliko iznimno posjećenih i značajnih konferencija, foruma, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih izdvajamo konferencije "Budućnost na sunce“, "Mogućnost saradnje između Mađarske i Bosne i Hercegovine u području industrije, zaštite okoliša i poljoprivrede“, „Brendiranje turističke destinacije Južni Jadran - Dolina Neretve i regionalno povezivanje“, te broje stručne skupove na temu turizma, kulture, marikulture, maslinarstva i novih tehnologija.

Na sajmu se govorilo u ulaganjima u BiH, korištenju europskih fondova, prekograničnoj saradnji, gastronomiji, zapošljavanju mladih i IT sektoru… Opštu sajamsku izložbu, pratile su i tradicionalne podsajamske manifestacije Sajam turizma i Sajam knjige i nakladništva, te raznovrstan kulturno-zabavni program.

Dodijeljene su i nagrade najboljim vinarima, kao i priznanja za najuspješniji nastup na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva.

1 1 1 1 1 1 1


OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIJAVU INTERESA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI METALSKOG, MAŠINSKOG I DRVNOG SEKTORA
Brčko, 29.12.2021. godine

U okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery – Za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je objavio javni poziv za prijavu interesa u oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora.

U okviru Poziva, kompanije će biti podržane u izradi planova za kontinuitet poslovanja. Nakon izrade planova, bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.25 miliona eura će biti ponuđena odabranim korisnicima za implementaciju mjera identifikovanih u planovima za kontinuitet poslovanja.

Visina mogućih odobrenih sredstava po individualnoj kompaniji je do 48.000 eura, a bespovratna sredstva će se moći koristiti na aktivnosti poput primjene industrijskih standarda, primjene vrhunskih energetski efikasnih mašina, strategije dvostrukog ili više izvora u kupovini, razvoja strategije ulaska na tržište, inovacije digitalnog marketinga itd.

Prijave je moguće podnijeti online, putem aplikacijskog portala dostupnog na linku: https://eu4business.core-enigma.com/.

Rok za podnošenje prijava i dostavljanja prateće dokumentacije je 31. januar 2022. godine do 16:00 sati.

Za više informacija, molimo kontaktirajte: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


OBJAVLJEN POZIV ZA UČEŠĆE NA EXPO 2020 DUBAI
Brčko, 23.11.2021. godine

Ministarstva privrede Kantona Sarajevo objavilo je 22.11.2021. godine poziv za prijavu na konkurs za učešće u programu kreiranom za ekonomske prilike i razvoj biznisa, u sklopu najpoznatije svjetske izložbe poduzetništva Expo 2020 Dubai, koja će trajati do 31.03.2022. godine.

Poziv je dostupan na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/poziv-za-iskazivanje-interesa-i-prijavu-privrednih-subjekata-za-paket-podrske-za i ostaje otvoren do 28.11.2021. godine do 23:59 sati.

Poziv je objavljen i na web stranici http://www.expo2020bih.ba.

Za sve informacije vezane za ovaj poziv zainteresovani se mogu javiti na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili pozvati na kontakt telefon 033/562-117.


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U SEKTORU PROIZVODNJE TEKSTILA, ODJEĆE I OBUĆE
Brčko, 11.11.2021. godine

Obavještavamo Vas da je u okviru projekta EU4BusinessRecovery, finansiranog od strane Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, ILO objavio javni poziv za prijavu projekata u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće i obuće s ciljem ublažavanja uticaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19.

Prijave je moguće isključivo podnijeti putem elektronske pošte na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Za više informacija posjetite Tekstil/odjeća/obuća – EU4Business

ILO planira održati online info sesije povodom javnog poziva (uz naknadnu potvrdu datuma).


EU4BUSINESS RECOVERY-POZIV NA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI KVALIFIKOVANIH STRUČNJAKA
Brčko, 29.10.2021. godine

Obavještavamo Vas da je projekat EU4Business Recovery objavio Poziv na izražavanje zainteresovanosti kvalifikovanih stručnjaka sa trajanjem (dostavljanje prijava) do 20.11.2021.

Međunarodna organizacija rada (MOR) traži kvalifikovane i zainteresovane stručnjake u sljedećim stručnim oblastima:

 • savjetovanje preduzeća
 • obuka preduzeća
 • upravljanje kvalitetom
 • čistija proizvodnja i ekološko upravljanje poslovanjem
 • upravljanje ljudskim resursima
 • zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
 • planiranje kontinuiteta poslovanja
 • digitalna ekonomija
 • razvoj privatnog sektora
 • zapošljavanje i tržište rada
 • zapošljivost i razvoj vještina, vještine za poslove budućnosti
 • razvoj preduzetništva
 • inovacija u privatnom sektoru
 • zaštita životne sredine i otpornost
 • strateško planiranje i upravljanje razvojem

Eksterni saradnik/predavač (m/ž) Oglasi za posao Sarajevo | MojPosao.ba


JAVNI POZIV RAZVOJNO GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH
Brčko, 05.10.2021. godine

Razvojno garantni fond Brčko distrikta BIH je raspisao Javni poziv za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BIH za 2020. godinu.
Javni poziv je raspisan 04.10.2021. godine i ostaje otvoren do 03.11.2021. godine.
Tekst Javnog poziva, Zahtjevi te ostala potrebna dokumentacija se nalaze na linku na stranici Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta BIH: https://rgfbd.com/2021/10/04/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvencionisanje-dijela-kamata-za-kredite-preduzecima-preduzetnicima-i-nosiocima-poljoprivrednih-gazdinstava-na-podrucju-brcko-distrikta-bih-za-2020-godinu/

 


OBJAVLJEN JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA AKTIVNE EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Brčko, 07.09.2021. godine

Cilj ovog Javnog poziva je stvaranje uslova za odlazak u penziju lica starije životne dobi, dugoročnost u zapošljavanju lica starije životne dobi, povećanje socijalne uključenosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, podrška zapošljavanju djece poginulih boraca i RVI, omogućavanje sticanja prvog radnog iskustva, smanjenje odliva nezaposlenih mladih osoba usljed odlaska u inostranstvo podrškom zapošljavanja kroz sufinansiranje bruto plate/a.

Poziv ostaje otvoren od 07.09.2021.godine, do 21.09.2021. godine.

Javni poziv, prijavu i zahtjev možete preuzeti na linku Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH: https://www.zzzbrcko.org/o-nama/javni-pozivi

 


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U METALNOJ, MAŠINSKOJ I DRVOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Brčko, 02.09.2021. godine

Njemačka organizacija GIZ objavila je javni poziv u okviru projekta EU4BusinessRecovery, finansiranog od strane Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, za prijavu projekata u oblasti metalnog, mašinskog i drvoprerađivačkog sektora s ciljem ublažavanja uticaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19.
Fond od 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupan je za mjere oporavka za mikro, mala i srednja preduzeća u navedenim sektorima.

Prijave je moguće podnijeti online, putem aplikacijskog portala dostupnog na linku: https://eu4business.core-enigma.com/ gdje se takođe mogu pronaći i detaljnije informacije o uslovima učešća.

GIZ će održati dvije online info sesije povodom javnog poziva i to 14.09.2021 i 16.09.2021.

Rok za dostavljanje Aplikacije je 26.09.2021. godine u 16:00 h.