CILJEVI UDRUŽENJA

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta
  • Da kroz tripartitni i bipartitni dijalog ili na druge načine, sa Vladom Brčko Distrikta BIH, Vijećem ministara BIH i sindikatima aktivno učestvuje u kreiranju zakonske regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Brčko Distriktu BIH, a posebno na zaštiti privatnog vlasništva, kapitala i profita.
  • Pružanje usluga članovima Udruženja
  • Zajednički nastup prema državnim organima svih nivoa vlasti, međunarodnim organizacijama i sindikatu
  • Osiguranje uslova za aktivno sudjelovanje u svim oblicima ekonomske politike na lokalnom nivou
  • Smanjivanje nepotrebnih aktivnosti i troškova putem informiranja i edukovanja članova
  • Davanje doprinosa jačanju tržišnih mehanizama i institucija radi približavanja standardima poslovanja koji su prisutni u zemljama EU
  • Organiziranje promocija i javnih prezentacija proizvoda i usluga Udruženja i njegovih članova