VIJESTI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

Indeks članka

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA PRIVREDNOG VIJEĆA BRČKO DISTRIKTA BIH
BRČKO,19.09.2018. godine

U Gradskoj vijećnici u Brčkom održana je konstitutivna sjednica Privrednog vijeća Brčko distrikta BIH.Privredno vijeće je osnovala Vlada Brčko distrikta BIH u saradnji sa Programom za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLokal.Privredno vijeće ima 21 člana od kojih 11 čine predstavnici iz privatnog sektora, a njegova nadležnost obuhvata kandidovanje problema, inicijativa i davanje preporuka Vladi Brčko distrikta BIH i drugim relevantnim institucijama na lokalnom, entitetskom i državnom nivou u vezi sa olakšanjem i ubrzavanjem poslovanja, rasta i razvoja preduzeća i preduzetničkih radnji na teritoriji Brčko distrikta BIH.

Na današnjoj sjednici za predsjednika Privrednog vijeća izabran je gradonačelnik Brčko distrikta BIH Siniša Milić, a za zamjenika predsjednika Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.Takođe usvojen je i Poslovnik o radu Privrednog vijeća.

Na sjednici je predstavljen i značaj uspostavljanja funkcionalnog javno-privatnog dijaloga, te prezentovane dosadašnje aktivnosti koje je Pododjeljenje za privredu Brčko distrikta BIH provelo u saradnji sa EU ProLokal programom.Predložene su i najznačajnije inicijative,koje se odnose na poboljšanje privrednog ambijenta i konkurentnosti poslovanja te prevazilaženja nedostataka tržišta, a koje će biti tema na narednoj sjednici Privrednog vijeća.

1


Poziv za " 5th CEE Procurement & Supply Forum ", 16.10.2018. godine, Prag

" 5th CEE Procurement & Supply Forum " ce se odrzati 16.10.2018. godine u Pragu, Ceska Republika.

Cilj ovog foruma je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) sastanu sa njemačkim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz CIE, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke kompanije tj. kupci dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektronskog sektora.

CEE Procurement & Supply Forum Vam nudi: B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice, te meet & greet stolove. Ovaj forum Vam pruža mogućnost da se sastanete sa njemačkim kupcima velikog potencijala.

Ukoliko ste zainteresovani:

1. Molimo Vas da ispunite priloženi kratki profil bez naknade i pošaljete nazad najkasnije do 17.08.2018. g.

2. Profil Vaše firme će biti poslan njemačkim kupcima na evaluaciju.

3. Obavijestit ćemo Vas o povratnim informacijama kupaca.

Priloženi kratki profil je potrebno ispuniti sa svim podacima o Vašoj kompaniji na engleskom jeziku, te naznačiti njemačke kompanije tj. kupce sa kojima biste voljeli voditi B2B-matchmaking razgovore.

Na drugoj stranici istog dokumenta se nalaze detaljni profili 31 njemačke kompanije sa naznačenim potrebama i zahtjevima.

Dostavljanjem profila Vaše kompanije iskazujete samo interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

Ispunjeni profil Vaše kompanije je potrebno poslati na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 17.08.2018. g.

docxBME CEE Procurement & Supply 2018  docxSupplier profile 


Objavljen javni poziv za dostavu projektnih prijedloga - USAID WHAM Projekat

Brčko, 23.07.2018. godine

Obavještavamo Vas da je USAID WHAM Projekat objavio ukupno četiri javna poziva za dostavu projektnih prijedloga za podršku brzo-rastućih, izvozno-orijentisanih i izvozno spremnih malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta i/ili tekstila/obuće orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Objavljeni javni pozivi su fokusirani na:

• Razvoj radne snage u metalnom sektoru kroz obuke zavarivača i računarski numerički kontrolnih (CNC) operatera i / ili programera.

• Razvoj radne snage u drvnom sektoru i sektoru tekstila/obuće kroz obuke računarski numerički kontrolnih (CNC) operatera i / ili programera.

• Pristup novim tržištima kroz razvoj radne snage i obuke prodajnog osoblja i stručnjaka za istraživanje tržišta;

• Certificiranje kompanija u metalnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Za kompletnu dokumentaciju posjetite web stranicu http://www.whambih.org/.

Rok za dostavu koncept nota je 16:00 časova po lokalnom vremenu 12 septembra, 2018 godine.

Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem emaila najkasnije do 5 septembra 2018 godine na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

docxRFA - Access to Markets Workforce Development Trainings for Sales and Market Research Specialists 
docxRFA - Certification of Metal Sector Companies in Bosnia and Herzegovina 
docxRFA - Metal Processing Welding CNC 
docxRFA - Trainings for wood textilefootwear computer numerical controlling CNC 
docxRFAs-Ad-to-be-published 


ODRŽAN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA I OBRAZOVANJA

U organizaciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH uz podršku Vlade Brčko distrikta BIH i u saradnji sa Omladinskim centrom " Vermont " održan je Sajam zapošljavanja i obrazovanja, dana 25.05.2018. godine u vremenu od 11:00 do 18:00 sati.

Na Sajmu se predstavilo 25 poslodavaca, 21 fakultet, 4 srednje škole, 3 ambasade sa pedesetak koledža i Kancelarija za karijerno savjetovanje i unapređenje biznisa i programa za podršku školovanju.
U sklopu sajma održana su dva panela na teme " Važnost usaglašavanja tržišta rada i sistema obrazovanja " i " Obrazovanje u funkciji zapošljavanja ".U radu prvog panela učestvovali su predstavnici Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH,Projekta zapošljavanja mladih, Privredne komore Brčko distrikta i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.U panel diskusiji je učestvovao predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH gospodin Ševal Suljkanović.

Sajam je pružio mogućnost poslodavcima da kao sudionici iskažu svoje kadrovske potrebe, predstave profile kompanija, ostvare kontakte sa drugim poslodavcima i akterima na tržištu rada, a nezaposlenim da se na jednom mjestu predstave većem broju poslodavaca te konkurišu na veći broj radnih mjesta.

1


NJEMAČKA KOMPANIJA EISSMANN AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GmbH TRAŽI DOBAVLJAČE ALATA I/ILI MAŠINOGRADNJU

Njemačka kompanija Eissmann Automotive Deutschland GmbH traži u BIH dobavljače alata i/ili mašinogradnju.
Kompanija Eissmann Automotive je specijalizovana za izradu elemenata enterijera u vozilima.
Potencijalni dobavljači bi trebali imati iskustva kako u konstruisanju tako i u izradi mašina i alata sa specifičnim elementima.

Kompanije iz BIH svoj interes za saradnju ostvaruju popunjavanjem upitnika na njemačkom ili engleskom jeziku, a koji je potrebno dostaviti najkasnije do 31.05.2018. godine na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Više informacija o saradnji sa njemačkom firmom je moguće dobiti na upit na isti e-mail.

docxUpitnik za dobavljace  docxZahtjevi prema dobavljacima 


ODRŽANA V REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA BIH

Dana, 18.04.2018. je u prostorijama Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH održana V Redovna Skupština Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.

Cijeneći važnost dnevnog reda, Skupština je imala neočekivano visok odaziv članova Skupštine koji su veoma konstruktivno uzeli učešće u radu Skupštine, a posebno je važno napomenuti da su sve Odluke usvojene jednoglasno.Razmatrani su i usvojeni, zapisnik sa IV redovne Skupštine,Statut o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, Prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, Izvještaj o radu za 2017. godinu, Završni račun i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017. godinu, a takođe su predstavljeni i usvojeni Program rada i Finansijski plan Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2018. godinu.

U diskusiji, a nakon usvojenih tačaka dnevnog reda, članovi Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH su takođe dali i podršku rukovodstvu Privredne komore Brčko distrikta BIH da nastave sa aktivnostima na donošenju izmjena i dopuna Zakona o Privrednoj komori Brčko distrikta BIH kojim bi se pored ostalog uvelo i obavezno članstvo u Privrednoj komori Brčko distrikta BIH.

1  1 


ODRŽAN 21. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA – Mostar 2018.

Međunarodni sajam gospodarstva- Mostar 2018. je održan u periodu od 10.-14.04.2018. godine i na istom se predstavilo više od 750 izlagača iz 20 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Republika Srbija. Na ceremoniji otvaranja Mostarskog sajma sudjelovali su visoki izaslanici iz brojnih zemalja svijeta i čelnici zemalja iz okruženja.

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su, imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2018. pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH,Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH,a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

Na površini od 132 m2 u Hali II sajma predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: DD “ Hidra Stil “ , DOO “ MG Profil “, DOO “ Rattan Sedia “, DOO “ Ćerimović “ “ Slatka tajna “ s.p.i na zajedničkom štandu su predstavljeni ; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH, Privredna komora Brčko distrikta BIH, DD “ Bimal “ i JP “ Luka Brčko “ DOO.

Preduzeća koja su izlagala na ovogodišnjem sajmu su ostvarila mnogobrojne kontakte sa potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima, te upoznala i uputila kupce na svoja prodajna mjesta širom Bosne i Hercegovine kao i na distributere njihovih proizvoda . Među dobitnicima zahvalnica ovogodišnjeg sajma je i JP “ Luka Brčko “ DOO Brčko distrikt BIH za dugogodišnje predstavljanje na mostarskom sajmu kao jedina riječna luka u Bosni i Hercegovini.

Tokom sajma, održano je niz iznimno posjećenih i značajnih konferencija, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih se izdvaja konferencija "Oprema i investicije u poljoprivredi zemalja Inicijative 16+1 NR Kine i 16 zemalja jugoistočne Europe", Međunarodne B2B susrete, Forum Gospodarskih komora Jadransko-jonskog područja, Izazovi digitalnog doba i dr.

Na sajmu se govorilo o ulaganjima u BiH, korištenju europskih fondova, prekograničnoj saradnji, maslinarstvu, turizmu, gastronomiji, novim tehnološkim otkrićima i dr.

Centralnu sajamsku manifestaciju, pratile su i tradicionalne podsajamske manifestacije - Sajam turizma i Sajam knjige i nakladništva. Dodijeljene su i nagrade najboljim vinarima, kao i priznanja za najuspješniji nastup na sajmu.

1  1  1  1  1  1  1  1 


Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana

Nakon Minhena (2015.), Dortmunda (2016.) i Beograda (2017.), 4. konferencija "Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana" održat će se 19. juna u Frankfurtu/Main.

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan je projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnji i razvoj (BMZ), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).

Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.

Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:
sedamdesettri (73) profila zainteresovanih njemačkih kompanija sa opisima svojih djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana se nalaze u prilogu. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.
- svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji se takođe nalazi u prilogu. Rok za prijave je 12.4.2018. godine.
- dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid, a koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Frankfurtu ove godine.

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač nekih od 73 njemačke kompanije, popunjen prijavni formular trebate poslati na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Važne napomene:
- prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku i potrebno je popuniti samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
- u prijavnom formularu je pored unosa podataka o Vašoj kompaniji potrebno naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi razgovore.
- službeni jezik je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemačkom jeziku).
- broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 19.6.2018. u Frankfurtu odlučuju njemačke kompanije.
- kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.

Sve informacije su dostupne na linku http://bosnien.ahk.de/bs/projekti/njemacka-inicijativa-za-pronalazenje-dobavljaca-u-bih-i-zemljama-zapadnog-balkana/ .


docxProfili njemackih kompanija  docxPrijavni formular