VIJESTI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

Indeks članka

NJEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENJE DOBAVLJAČA U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EUROPE

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Europe pod nazivom " 4th CEE Procurement & Supply Forum " održat će se 26.10.2017. godine u Pragu, Republika Češka.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Europe sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj.njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

- Obrada metala
- Plastika/ guma/ elektronika
- Ostalo

Profile 38 njemačkih firmi s kratkim opisima djelatnosti preduzeća i konkretnim zahtjevima koji su upućeni firmama u BIH i državama centralne i istočne Europe možete pronaći u dokumentu u prilogu ( Excel tabela, 2. list ). U istom dokumentu se nalazi i prijavnica za iskazivanje interesa za učešće ( 1. list ).

Prijavni formular je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o Vašoj kompaniji i naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B razgovore, te ga dostaviti na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25.08.2017. godine. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pristigle prijave će njemačke kompanije analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B razgovore one kompanije iz BIH koje su njima u ovom trenutku interesantne.
Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

Kotizacija za učešće na B2B razgovorima iznosi 295 EUR.Troškove puta i smještaja snose sami učesnici.

 docxBME CEE Procurement & Supply 2017   docxSupplier profile template


JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH - 12.06.2017.

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH, objavio je Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje Roma sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH.
Javni poziv počinje teći od 12.06.2017. godine i isti će biti otvoren do plasmana sredstava iz Javnog poziva, a najkasnije do 31.12.2017. godine.
Tekst Javnog poziva, Zahtjev i Program se nalaze na sljedećem linku na stranici Zavoda.

http://www.zzzbrcko.org/index.php/saopstenja2016/1111-javni-poziv-poslodavcima-za-zaposljavanje-roma-sa-evidencije-lica-koja-aktivno-traze-zaposlenje-zavoda-za-zaposljavanje-brcko-distrikta-bih


JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH - Brčko, - 12.06.2017. 
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH, objavio je Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica ( lica starije životne dobi, invalida i mladih do 35 godina starosti ), sa aktivne evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH za 2017. godinu.
Poziv ostaje otvoren od 12.06.2017.godine, do 27.06.2017. godine.

Svi detalji oko potrebne dokumentacije i sam Javni poziv se nalaze na sljedećem linku na stranici Zavoda,
http://www.zzzbrcko.org/index.php/saopstenja2016/1110-javni-poziv-poslodavcima-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-lica-starije-zivotne-dobi-lica-sa-invaliditetom-mladi-do-35-godina-starosti-sa-aktivne-evidencije-zavoda-za-zaposljavanje-brcko-distrikta-bih-za-2017-godinu


Održana Redovna Skupština Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH Brčko - 08.06.2017.

Danas je u prostorijama Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH održana IV Redovna Skupština Udruženja.
Nakon usvajanja dnevnog reda te izbora verifikacione komisije, usvojen je i zapisnik sa III Redovne Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH. 
Skupština je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaj o radu za 2016. godinu, Završni račun i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu, a takođe su predstavljeni i usvojeni Program rada i Finansijski plan Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2017. godinu.
Usvojen je i Pravilnik o prijemu novih članova Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH, kojim se bliže uređuje postupak prijema novih članova i način obračuna naknade na ime članstva u Udruženju poslodavaca Brčko distrikta BiH.U dijelu Pravilnika koji propisuje naknadu na ime članarina, utvrđena je vrijednosna skala koja je mnogo povoljnija u odnosu na dosadašnji obračun naknade na ime članarine,a koja treba u budućem periodu za efekat imati povećanje broja članova u Udruženju. 

UDRUŽENJE POSLODAVACA
BRČKO DISTRIKTA BIH 


POTPISAN IZMIJENjENI SPORAZUM O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA BRČKO DISTRIKTA BIH - 25.04.2017.

U Vijećnici je potpisan izmijenjeni Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Brčko distrikta BIH, između Brčko distrikta BIH, Sindikata Brčko distrikta BIH i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.
Gradonačelnik Brčko distrikta BIH Siniša Milić, sekretar Sindikata Brčko distrikta BIH Ilija Kalajdžić i predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH Ševal Suljkanović potpisali su Sporazum koji je izmijenjen u odnosu na prethodni, u dijelu koji se odnosi na broj članova u Ekonomsko-socijalnom vijeću Brčko distrikta BIH, te će ubuduće ovo tijelo činiti dvanaest članova, po četiri člana predstavnika iz reda sva tri socijalna partnera, s tim da svaki član ima svog zamjenika.

Nakon potpisivanja Sporazuma, gradonačelnik Brčko distrikta BIH Siniša Milić je izjavio da ovakav sporazum omogućava razvijanje kulture dijaloga između socijalnih partnera.
" Ovaj sporazum ne znači mnogo ukoliko ga ne budu pratili praktični koraci koji se tiču adekvatne pripreme materijala koji trebaju stizati pred Vladu i Skupštinu Brčko distrikta BIH.Cilj nam je da stvorimo bolje uslove za rad, a istovremeno da ne ugrozimo funkcionisanje privrede.Vlada je već od samog formiranja preuzela niz konkretnih koraka. U toku je usvajanje novog Zakona o radu Brčko distrikta BIH, kao i proces donošenja još nekih važnih akata koji se tiču tržišta kapitala, rekao je gradonačelnik Milić.

Sekretar Sindikata Brčko distrikta BIH, Ilija Kalajdžić je istakao u izjavi da je potpisivanje ovog dokumenta uoči praznika rada ohrabrujuća poruka za Sindikat i radnike.
" U odnosu na entitete dosta smo zapustili radno-pravno zakonodavstvo i kao posljedica toga potpuno su se poremetili odnosi između sfera rada i kapitala, te je došlo do odliva kvalitetnih radnika " , rekao je Kalajdžić.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, Ševal Suljkanović je rekao da Sporazum predstavlja fair play dogovor između socijalnih partnera.
" Postizanje pozitivnih efekata zahtjeva bolju organizovanost poslovne zajednice, a sa druge strane očekujemo uvažavanje, razumijevanje i efikasnost od strane zakonodavne i izvršne vlasti.Ukoliko toga ne bude, stanje će ostati kakvo je sada, bez većeg priliva stranih investicija" , dodao je Suljkanović.

1 1


NJEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENJE DOBAVLJAČA

Nakon Münchena (2015.) i Dortmunda (2016.), ovogodišnja konferencija "Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana" po prvi put će se održati izvan Njemačke. Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan - projekta njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavu i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi) te njemačkih Vanjskotrgovinskih komora (AHK) održat će se 31. maja u Beogradu.

Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.

Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:
Četrdeset osam (48) profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi u prilogu dopisa, sa opisima djelatnosti kompanija i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.
Svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji se takođe nalazi u prilogu ovog dopisa.
Dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Beogradu ove godine.

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač neke od njemačkih kompanija, pozivamo vas da popunite prijavni formular i pošaljete ga na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25.4.2017.g.

Važne napomene:
Prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku. Molim vas da se popunjavaju samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
Službeni jezik na B2B događaju je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemački jezik).
Broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 31.5.2017. u Beogradu odlučuju njemačke kompanije.
Kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.

Nadamo se da smo vas zainteresovali za ovu inicijativu unapređenja privrede te da ćete se odazvati ovom pozivu da direktno razgovarate sa njemačkim firmama koje traže poslovne partnere iz BiH.

docxPrijava B2B - docxProfili njemackih firmi


ODRŽAN 20.JUBILARNI MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA - Mostar 2017.

Mostarski sajam je održan u periodu od 04.-08.04.2017. godine i na istom se predstavilo više od 800 izlagača iz 30 zemalja. Ovogodišnja zemlja partner je bila Republika Hrvatska, čiji je premijer Andrej Plenković otvorio petodnevnu gospodarsku manifestaciju. Na otvaranju Mostarskog sajma obratio se i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić koji je rekao da, iako su sajamske aktivnosti u regiji u krizi, Mostarski sajam iz godine u godinu napreduje. Na ceremoniji otvaranja sajma sudjelovali su visoki izaslanici iz brojnih zemalja svijeta i čelnici zemalja iz okruženja, među ostalima, premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović te zamjenik ministra poljoprivrede Kine Qu Dongyu. Oni su, nakon otvorenja, zajedno s najvišim državnim dužnosnicima BiH, obišli sajamski izložbeni prostor.
Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su, imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 20. jubilarnom Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2017. pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH,Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH,a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.
Na površini od 186 m2 u Hali II sajma predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: DD “ Hidra Stil “ , DOO “ MG Profil “ , “ GO-DA “ s.p. , DOO “ Voćar “, DOO “ Rattan Sedia “, “ Slatka tajna “ s.p. , DOO “ Glinac “ i DOO “ Pramat “. Na zajedničkom štandu su predstavljeni DD “ Bimal “, JP “ Luka Brčko “ DOO, DOO “ PO-NE “ , Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH i Privredna komora Brčko distrikta BIH.
Većina preduzeća je predstavila svoje nove proizvode na ovogodišnjem sajmu, a takođe i upoznala te uputila kupce na svoja prodajna mjesta širom Bosne i Hercegovine kao i na distributere njihovih proizvoda Preduzeća koja su izlagala na ovogodišnjem sajmu su ostvarila mnogobrojne kontakte sa potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima..Značajno je istaći posjetu delegacije Ambasade Libije u BIH, štandu preduzeća “ Voćar “ Brčko, koji su tom prilikom izrazili svoju zainteresovanost za proizvode “ Voćar “ d.o.o za libijsko tržište, te najavili sastanak i posjetu ovom preduzeću.Preduzeće “ Glinac “ d.o.o. je ostvarilo značajan kontakt preko Privredne komore Crne Gore sa firmom “ Ribnica commerce “ iz Podgorice za distribuciju svojih proizvoda na crnogorsko tržište.Takođe možemo istaći da su predstavnici Hotela u Olovu iskazali interesovanje za opremanje objekta proizvodima iz asortimana DD “ Hidra stil “.
Među dobitnicima priznanja ovogodišnjeg sajma je i DD “ Hidra stil “ Brčko distrikt BIH za najuspješniji nastup.
U toku sajma održano je niz iznimno posjećenih i značajnih konferencija, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih treba izdvojiti međunarodnu konferenciju Inicijative 16+1 NR Kine i 16 zemalja Jugoistočne Europe na temu vina i poljoprivrednih proizvoda i konferenciju “ Savremeni transporti i komunikacijski sistemi “ s naglaskom na izgradnju južne trase koridora VC kroz Hercegovinu.Centralnu sajamsku manifestaciju , pratile su i tradicionalne podsajamske manifestacije Sajam turizma i Sajam knjige i izdavaštva.Dodjeljena su priznanja za najusješniji nastup na sajmu i nagrade najboljim vinarima.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Okrugli sto ne temu: „Da li Brčko distriktu BiH treba privreda“
U organizaciji Privredne komore Brčko distrikta BiH i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH održan je Okrugli sto na temu: „Da li Brčko distriktu BiH treba privreda“, dana 15.03.2017. godine u 13:00 h u Hotelu Jelena Brčko.
Okruglom stolu su pored predstavnika Privredne komore i Udruženja poslodavaca prisustvovali gradonačelnik Siniša Milić, dogradonačelnik Anto Domić, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević, šef Pododjeljenja za privredni razvoj Amra Abadžić, šef Pododjeljenja za analizu, administrativnu podršku i ruralni razvoj Mehmed Raščić, direktor Direkcije za finansije Mato Lučić, šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta BIH Šemso Saković, Admir Nuković, Halil Ljuca, Adnan Drapić, sekretar Sindikata Brčko distrikta BIH Ilija Kalajdžić i predstavnik Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH Borka Radić.
Poslije uvodnih izlaganja predsjednika dvije asocijacije privrednika Ševala Suljkanovića i Nefaira Pobrića, kao i gradonačelnika Siniše Milića, predstavnici privrede su po granskim djelatnostima izložili probleme sa kojima se najčešće susreću u radu. Ispred proizvodnje je govorio Miodrag Bukvić - Tesla d.d. Brčko, ispred transporta Jovo Ilić - Bimal d.d. Brčko, o poljoprivredi je izlagao Ismar Mulahalilović - Linija voća d.o.o. Brčko i ispred građevinskog sektora Ermin Džindić - Graditelj d.o.o. Brčko.
Nakon obraćanja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom izvučeni su zajednički zaključci:

  1. Unaprijediti rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Brčko distrikta BiH i omogućiti uvažavanje odluka donesenih na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća od strane Vlade i Skupštine Brčko distrikta BIH

  2. Na osnovu donesene Opšte politike Brčko distrikta BIH za period od 2016-2020 izraditi Akcioni plan industrijske-privredne politike , kao osnov revizije podsticajnih mjera u privredi i poljoprivredi i izmjene zakonskih propisa koji to regulišu.

  3. Formirati Razvojnu agenciju Brčko distrikta BiH.

  4. Otvoriti pitanje revidiranja Memoranduma o zajedničkom djelovanju na unapređenju poslovnog ambijenta Brčko distrikta BiH i aktivirati rad na istom.

  5. U narednih mjesec dana obići zajedno određeni broj reprezentativnijih privrednih subjekata u Brčko distriktu BiH predsjednik Privredne komore Nefair Pobrić, predsjednik Udruženja poslodavaca Ševal Suljkanović i šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević u cilju sagledavanja problematike sa kojom se privrednici susreću u poslovanju.

123


Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, govorio je o poslovnoj klimi u Brčkom

111111111111111Distrikt Brčko je, kada je poslovanje u pitanju, svijet za sebe u odnosu na ostatak BiH. U pozitivnom smislu. Kako to uspijevate?

- Možemo reći da je Brčko zasebna cjelina, ali ne možemo baš u potpunosti reći da je svijet za sebe. Imamo i mi svoju vladu, svoju skupštinu, koje donose svoje zakone, koje kasnije usklađuje sa državnim zakonima. Činjenica je, međutim, da se uticaj entiteta i politike dobrim dijelom odražava na to da stanje ni u Brčko distriktu nije baš tako sjajno kao što izgleda da jeste kada je u pitanju privredni razvoj i sami odnos poslovne zajednice i određenih nivoa vlasti, da li zakonodavne ili izvršne.

Nije to, po mom mišljenju, potkovano nehtijenjem, niti nemogućnosti da se to uradi, nego je to razlog raznih političkih previranja u određenom trenutku, stvaranja krize vlasti, donošenja određenih odluka i neuvažavanja, u određenom trenutku, poslovne zajednice da se donesu kvalitetna rješenja koja mogu dati efekte. Iz tih razloga, mi smo 2013. godine kao Udruženje poslodavaca, zajedno sa Privrednom komorom, napravili memorandum o saradnji sa vlastima Brčko distrikta.

Iskoristiti prednosti

Potpisali smo taj memorandum, započeli raditi na njemu, ali započele su i određene krize, pa se onda stalo s njim. Sada ga ponovo reaktiviramo, on je otprilike obuhvatio sve cjeline, ono što bi trebalo da se realizuje, da se ponovno vrati u bolje stanje u Brčkom i iskoriste sve mogućnosti zajednice.

Šta stoji u tom memorandumu?

- Prva od tačaka je privreda, jasno strateško opredjeljenje, izrada akcionih planova kada je u pitanju privredni razvoj Brčkog, znači u kojem pravcu to sve treba da ide. Tu se jasno mora naglasiti pitanje prehrambene industrije, jer Brčko distrikt posjeduje ogromne površine kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta i samo pozicioniranje Brčko distrikta, činjenica da ima luku, željeznicu, te infrastrukturu koju treba doraditi zajedno sa državnim organima, a sve to je vrlo značajno i za čitavu državu. Ako imate te neke prednosti, onda je to nešto što morate znati i htjeti iskoristiti. Ti segmenti onda za sebe vezuju i razvoj poljoprivrede, razvoj sela, te drugih djelatnosti, koji se implicira na druge razvoje kada su u pitanju i metalska, uslužna i ostale industrije.

Čini se, ipak, da je poslovni ambijent u Brčko distriktu bolji nego u Federaciji i Republici Srpskoj?

- Možemo reći u ovom trenutku da je poslovni ambijent puno bolji i puno jednostavniji zato što je manja cjelina, jednostavniji su pristup i rješenje problema. Također, i uslovi za investitore su bolji u ovom trenutku iz razloga što Brčko posjeduje Zakon o porezu na dobit kada je u pitanju izvoz. Ono što treba biti interesantno je da on izvoznike koji više od 50 posto svojih proizvoda izvoze oslobađa 100 posto poreza na dobit. Mislim da je to pozitivan trend, ono što se negativno desilo u Federaciji je da pokušavaju kroz porez na dobit da to ukinu, a trebamo imati u vidu da u BiH imamo veliki broj kompanija koje su veliki izvoznici.Dakle, u BiH se dorađuju određeni materijali i stvara se pretpostavka kroz taj zakon da Brčko distrikt postaje interesantan, a mislim da Federacija neće biti interesantna ako dozvoli da se promijeni taj zakon o porezu na dobit. Međutim, postoje intencije da se taj zakon promijeni i u Brčko distriktu, pod pretpostavkom i pod izgovorom da to traži Reformska agenda i da Evropska komisija traži da to ukinemo. Mislim da mi to prilagođavanje trebamo uraditi tek onda kad postanemo kandidat, onda se možemo prilagođavati, a da mi idemo unaprijed da se prilagođavamo, mislim da sami sebi time skačemo u stomak i da pravimo ustupak i negativnu klimu za nova ulaganja, nove investitore, kako domaće, tako i strane.

Kad smo kod stranih investitora, odakle najviše dolaze i u koje oblasti najviše ulažu?

- Što se tiče Brčko distrikta, u posljednje vrijeme se ne možemo pohvaliti da imamo stranih investicija. Posljednja strana investicija je ona kompanije Studen holding, znači Bimal i šećerana koja je bila investicija 2006. godine. Međutim, prošlo je dosta vremena da nemamo nekih novih investicija. Ima možda nekih poslovnih aranžmana, ali ne i novih investicija. Posljednje što je bilo je da je kompanija Zeraa Investment iz Dubaija kupila Bosnaplod i vidljiva su neka ulaganja kada su u pitanju infrastruktura fabrike, određene inovacije, popravka i uvođenje nove opreme, mislim da to može dati određene rezultate da to bude okosnica dodatnog poljoprivrednog razvoja Brčko distrikta.

Investicije

Ova kompanija također je vezana velikim procentom za izvoz i ako se ukine zakon o porezu na dobit izvozne stimulacije, mislim da će to negativno uticati i na njihovo poslovanje.

Ima li nekih novih najava kada su u pitanju domaće investicije?

- Što se tiče domaćih investicija, dešavaju se neke stvari kada je u pitanju drvna industrija, a perspektiva je i u uslužnim djelatnostima, ali što se tiče nekih posebnih domaćih investicija, nema nekih novih najava.

Nedavno ste imali sastanak sa gradonačelnikom, o čemu je tu bilo govora?

- Imali smo sastanak sa njim i mislim da smo u tom razgovoru jasno utvrdili slijed daljih koraka u poboljšanju ambijenta. Dogovorili smo da memorandum koji smo potpisali 2013. godine revidiramo, da ga damo parlamentu Brčko distrikta i da oni daju svoje mišljenje, pa da vidimo koje su to ključne četiri ili pet stvari na kojima bismo mogli zajednički da radimo. To je jedan segment, a drugi je da bude veće uvažavanje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća i njihovih odluka. Želimo da pokušamo kroz taj dio da realizujemo dio stvari koje mogu dati efekte kada je u pitanju unapređenje rada poslovne zajednice.

Ono s čime se susrećemo kao poslovna zajednica je da mi s druge strane imamo državu kao poslodavca koja kroz svoja preduzeća ni sama ne plaća obaveze, čime stvara pretpostavke i daje mogućnost mnogim privrednim subjektima da se isto tako ponašaju, ne kontrolišući to dovoljno i onda stvara unutar nas nekonkurentnost.

Dakle, tražimo da vlada preko inspekcijskih organa iskoristi svoje mehanizme i tu dovede u red i sebe i poslovnu zajednicu, jer mi želimo da budemo uredni, da plaćamo obaveze, a na osnovu tih obaveza da smo prepoznatljivi, da možemo da pregovaramo kako bismo unapređivali sve to i došli do toga da unaprijedimo razvoj Brčko distrikta.

Izvor: oslobodjenje.ba


Gradonačelnik Brčko distrikta BIH mr. sc. Siniša Milić primio predstavnike Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH 

Prijem gradonacelnik225.11.2016. Predstavnike Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH je u svom kabinetu primio gradonačelnik Brčko distrikta BIH mr.sc. Siniša Milić. Akcenat razgovora na današnjem sastanku je stavljen na buduću dalju saradnju između Vlade Brčko distrikta BIH i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH Ševal Suljkanović je u ime udruženja zaželio gradonačelniku uspješan rad u predstojećem mandatu,te naglasio potrebu za stalnim dijalogom neophodnim za reviziju postojeće zakonske regulative koja na određeni način ometa privredni razvoj u Brčko distriktu BIH, a koja se može kvalitetno regulisati.Istakao je takođe, da u narednom periodu treba aktivirati i Memorandum o zajedničkom djelovanju na unaprjeđenju poslovnog ambijenta Brčko distrikta BIH.

"Kako bismo obezbjedili da zakonski akti, pravilnici i drugi akti koje donose institucije vlasti u Brčko distriktu BIH, budu u što većoj mjeri usaglašeni i u interesu naše privrede i poljoprivrede,prilikom izbora za gradonačelnika sam napomenuo da nam je neophodna što bolja saradnja sa Ekonomsko-socijalnim vijećem Brčko distrikta BIH, Udruženjem poslodavaca i Privrednom komorom, jer oni su ti koji opredjeljuju razvoj Brčko distrikta BIH ", rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BIH.
Gradonačelnik je takođe naglasio, da je važan razvoj realnog sektora i da je neophodno ponovo afirmisati Memorandum o unapređenju poslovnog ambijenta i krenuti raditi po svim temama koje su predviđene pomenutim memorandumom.
Sastanak je ocjenjen kao dobar korak na polju međusobne saradnje, a sa ciljem unapređenja privrednog razvoja u Brčko distrikta BIH.

 


KONFERENCIJA "MAŠINE I OPREMA ZA DRVNU/DRVOPRERAĐIVAČKU I INDUSTRIJU NAMJEŠTAJA"

Konferencija "Mašine i oprema za drvnu/drvoprerađivačku i industriju namještaja" održat će se u četvrtak, 10.11.2016. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu Radon Plaza, Džemala Bijedića br.185 u Sarajevu.

Konferencija se održava u sklopu programa " Otvaranje novih tržišta za mala i srednja preduzeća 2016 " po nalogu Ministarstva privrede i energije SR Njemačke, koji sprovodi njemačka kompanija em&s GmbH u saradnji sa Predstavništvom njemačke privrede u BIH.

Konferencija će se održati na njemačkom i lokalnom jeziku uz simultani prevod. Učešće na konferenciji je besplatno uz predhodnu prijavu.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konfereniciji i/ili individualnim razgovorima sa njemačkim firmama, priloženi prijavni obrazac trebate poslati najkasnije do 07.11.2016. godine e-mailom na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem faksa na 033 295 920. Broj učesnika je ograničen.

pdfPozivnica  pdfPrijavni obrazac  pdfProgram konferencije    


JAVNI POZIV ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, uputilo je Javni poziv poljoprivrednim proizvođačima koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata Brčko distrikta BIH da podnesu Zahtjev za dodjeljivanje podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu.

Prijem Zahtjeva vršiti će se u prostorijama Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Mostarskoj ulici br.195.

Zahtjevi će se primati u periodu od 14.9.2016. godine do 31.10.2016. godine.


JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH, objavio je Javni poziv poslodavcima za podsticaj zapošljavanja lica svih ciljnih grupa sa aktivne evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH za 2016. godinu. Poziv ostaje otvoren od 03.08.2016. godine do 19.08.2016. godine.

 docxЈАВНИ ПОЗИВ 2016.  docxJAVNI POZIV 2016.  docxНОВА ПРИЈАВА docxNOVA PRIJAVA


Imenovano novo rukovodstvo Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH

Brčko, 20.6.2016 – Na danas održanoj III redovnoj sjednici Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH donesena je odluka o imenovanju novog Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Brčko disrikta BiH i novog rukovodstva Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko disrikta BiH.
Za predsjednika Upravnog odbora Udruženja imenovan je Ševal Suljkanović, a za zamjenike predsjednika Upravnog odbora Udruženja imenovani su Sreten Bogićević i Tihomir Antunović.
Na sjednici su odabrani i članovi Upravnog odbora: Jelenko Ilić (DOO „JELEN“ Brčko), Nedžad Ramić (DOO „CONRAM“ Brčko), Niko Sadrić (DOO „ANTUNOVIĆ“ Brčko), Amrudin Ljuca (DOO „OGLAVINA“ Brčko), Milijan Mirković (DOO „TERMOELEKTRO“ Brčko) i Admir Nuković (JP „KOMUNALNO BRČKO “ DOO Brčko).
Za predsjednika Skupštine imenovan je Radoslav Subotić, a za zamjenika predsjednika Skupštine imenovan je Raif Čolić.
Novoizabrani predsjednik Upravnog odbora, Ševal Suljkanović, koji je na poziciji pomoćnika Uprave za ekonomska pitanja u fabrici BIMAL d.d. u Brčkom, nakon održanog zasjedanja Skupštine podsjetio je novo rukovodstvo kluba na osnovni cilj Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, a to je zaštita interesa poslodavaca i poduzetnika.
„Cilj Udruženja poslodavaca, koji treba biti i cilj novog rukovodstva Udruženja, jeste zaštita interesa svih poslodavaca i poduzetnika na području Brčko distrikta, a posebno zaštita njihovog privatnog vlasništva, kapitala i profita. Štiteći interese naših članova radimo na stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja i promovišemo prava i slobode članova“, naglasio je Suljkanović.
UDRUŽENJE POSLODAVACA
BRČKO DISTRIKTA BIH

pdfImenovano novo rukovodstvo Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH419.06 KB


ODRŽAN 19. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA - Mostar 2016.

Kao i proteklih godina i ove godine preduzeća iz Brčko distrikta BIH, su pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH,a u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2016. 

Ove godine na mostarskom sajmu su se predstavila preduzeća: DD “ Hidra Stil “ , DOO “ Ćerimović “ i “ GO-DA “ s.p. u Paviljonu 2, DOO “ Voćar “, DOO “ Rattan Sedia “, “ Slatka tajna “ s.p. i DOO “ Glinac “ , u Paviljonu 1.Takođe u istom 

paviljonu sa proizvodima i reklamnim materijalom na zajedničkom izložbenom prostoru su predstavljeni DD “ Bimal “, JP “ Luka Brčko “ DOO, Privredna komora Brčko distrikta BIH i Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH.

Sajamska manifestacija je trajala od 12.-16.04.2016. godine, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Republika Turska. Na sajmu se predstavilo više od 800 izlagača iz 24 zemlje.U toku sajma održano je niz iznimno posjećenih i značajnih konferencija, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova na teme: ulaganja u BIH, korištenje EU fondova, obnovljivih izvora energije, konferencija na teme turizma, zaštite okoliša, obrazovanja, informacijskih tehnologija, uvoza i izvoza. Osim centralne sajamske manifestacije održano je i nekoliko podsajamskih manifestacija poput Sajma turizma, Sajma knjige i grafičke industrije te Sajma informacionih tehnologija.Direktni susreti ljudi iz poslovnog svijeta rezultirali su brojnim poslovnim dogovorima, a reakcije posjetilaca i izlagača su vrlo pozitivne.

 jpgSLIKA 1  jpgSLIKA 2  jpgSLIKA 3  jpgSLIKA 4  jpgSLIKA 5  jpgSLIKA 6  jpgSLIKA 7  jpgSLIKA 8  jpgSLIKA 9


JAVNI POZIV RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata po Programu za 2015. godinu, počinje 22.02.2016. godine i traje do 23.03.2016. godine.
Dokumentacija za prijavu u prilogu, a više informacija na rgfbd.com ili na telefon 049/232-260.

docIZJAVA BROJ RADNIKA  -  docJAVNI POZIV SUBV.  -  docZahtjev privredni subjekti -  docZahtjev poljoprivreda

docИЗЈАВА БРОЈ РАДНИКА  docЈАВНИ ПОЗИВ СУБВ.  -  docЗахтјев привредни субјекти -  docЗахтјев пољопривреда


JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH, objavio je Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za novo zapošljavanje u Brčko distriktu BIH u skladu sa Programom aktivne politike zapošljavanja u Brčko distriktu BIH za 2015. godinu.Poziv ostaje otvoren do 31.12.2015. godine. U prilogu tekst poziva i prijava.
pdfPODSTICAJ 201554.02 KB pdfPRIJAVA PODSTICAJ 201530.39 KB


JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH, objavio je, Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje visokoobrazovanih mladih lica koja nemaju radnog staža, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.Javni poziv je otvoren od 02.10.-21.10.2015. godine, a tekst poziva možete pogledati u prilogu.
pdfPREUZMI374.36 KB


RENBIH15-600x105px

Drugi regionalni sajam i konferencije o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti u BIH, RENEXPO(R) BIH, Sarajevo 2015., će se održati 4. i 5. novembra 2015 u hotelu Hollywood.
Tokom održavanja sajma, će biti upriličeno niz stručnih predavanja, B2B sastanaka, konferencija na temu hidroenergetike i energetske efikasnosti ( u saradnji sa GIZom ), bio mase, potencijala energije vjetra i geotermalne energije.
Događaj je regionalnog tipa ( Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina ) sa učešćem inostranih partnera i izlagača iz zemalja EU.

Zainteresovani za ovaj događaj, više informacija, kao i registraciju učešća za isti, mogu pronaći na stranici www.renexpo-bih.com
Više o održavanju sajma možete pročitati i u tekstu u prilogu.
pdfPREUZMI80.08 KB


ANALIZA ANKETE POTREBE ZA OBUKAMA PRIVREDNIH SUBJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BIH

Analiza potrebe za obukama, napravljena od strane EPRD-a Sarajevo, u okviru EU projekta " Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BIH-faza II ".
pdfPREUZMI1.01 MB


JAVNI POZIV ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU VLADE BD BIH

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenti Brčko distrikta BIH, da će prijem zahtjeva za poticaj u 2015. godini, započeti 13.07.2015. godine. Dokumentacija potrebna uz zahtjev za poticaj u 2015. godini, navedena je u Pravilniku za poticaj u 2015. godini,s tim da u slučaju dostavljanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta isti moraju biti ovjereni u Poreskoj upravi BD BIH. Pored Pravilnikom navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti i ovjerenu kućnu listu.Potrebnu dokumentaciju dostaviti u dva primjerka prilikom podnošenja zahtjeva.
Prijem zahtjeva se vrši u prostorijama Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u ulici Mostarska br.195., a isti se mogu podnositi do 10.09.2015.godine. U slučaju da kandidirani iznos poticaja dostigne iznos odobrenih sredstava Budžetom Brčko distrikta BIH i Pravilnikom o načinu i uslovima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu, prijem zahtjeva će se obustaviti i prije navedenog roka.
pdfPREUZMI638.91 KB


Drugi poslovni forum o porodičnim firmama u RS-u, B.Luka 27.05.2015.god.

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, obavjestilo nas je o održavanju drugog poslovnog foruma o porodičnim firmama u RS-u "Porodične firme-stub razvoja ekonomije RS", a koji organizuje Centar za edukaciju "Pro Educa" B.Luka.
Forum će se održati 27.05.2015. godine, s početkom u 10:00 sati u Narodnom pozorištu RS, u Banja Luci.
U prilogu više informacija o samom forumu i prijava, ukoliko želite uzeti učešće na istom.
pdfPREUZMI162.94 KBOdjeljenje za privredni razvoj,sport i kulturu, obavijestilo nas je o održavanju Ekonomskog foruma zemalja Zapadnog Balkana, koji će se održati 22.05.2015. godine u Linkopingu (pokrajina Ostergotland u Kraljevini Švedskoj). Na ovom forumu će se predstaviti BIH, Srbija i Makedonija.
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na istom ,više informacija o održavanju foruma u prilogu.

pdfPREUZMI259.84 KB


Održan 18.Međunarodni sajam privrede “Mostar 2015.”

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BIH, a u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH, imala priliku da predstave svoje proizvode i usluge na Međunarodnom sajmu privrede “Mostar 2015.”

Na mostarskom sajmu su se predstavila preduzeća: d.d. “Hidra Stil“ i d.o.o “Ćerimović“ u Paviljonu 1, d.o.o “Voćar“, d.o.o “Rattan sedia“ i “Slatka tajna“ s.p. u Paviljonu 2. Na zajedničkom izložbenom prostoru Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH i Privredne komore Brčko distrikta BIH, proizvodima i reklamnim materijalom su predstavljene firme: "Bimal” d.d., “Agragold” d.o.o., “Studen-Agrana“ d.o.o. i JP “Luka Brčko “, takođe u Paviljonu 2.

Sajamska manifestacija je trajala od 14.-18.04.2015. godine, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma bio je Taiwan. Na sajmu se predstavilo oko 750 izlagača iz 20-ak zemalja, a ove godine sajam je bio bogatiji i za novu podsajamsku manifestaciju ”Sajam drvne industrije” na kome se predstavilo oko 40 izlagača - drvoprerađivača iz cijele BIH. U toku sajma, održan je veliki broj posjećenih i značajnih konferencija, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova na teme: korištenja EU fondova, informacijskih tehnologija, prometa, drvne industrije, turizma i dr. "Mostarski sajam" DOO je dodijelio posebno priznanje Vladi Brčko distrikta za potporu organizaciji i uspješnom predstavljanju gospodarstvenika Brčko distrikta BIH na mostarskom sajmu 2015.godine.


Poštovani,

obavještavamo Vas da je Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH, dana 26.01.2015. godine počeo sa prijemom zahtjeva za subvenciju dijela kamata za kredite, po Programu subvencionisanja dijela kamata za 2014. godinu.

Prijem zahtjeva će se vršiti najkasnije do 06.03.2015. godine.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici rgfbd.com.